STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Szkolenia
 Galeria
 Gmina Płoniawy-Bramura
 • Gmina Płoniawy-Bramura

   Herb gminy

  Oficjalna strona Urzędu gminy znajduje sie pod adresem: www.ploniawy-bramura.pl  

         Z uwagi na swoje położenie, warunki naturalne i klimatyczne, gmina staje się atrakcyjna dla rozwoju turystyki. Niezwykła rzeźba terenu, duże skupisko lasów oraz malowniczość dolin przepływających rzek: Orzyc i Węgierki powodują, że wzrasta zainteresowanie osób z zewnątrz działkami infrastruktury technicznej. Gospodarka tego regionu oparta jest w większości na rolnictwie, z przewagą gleb klasy III, IV, V. Czystość środowiska oraz korzystne warunki klimatyczne typowe dla „Zielonych Płuc Polski” sprawiają, że żywność, a przede wszystkim mleko produkowane na terenie gminy jest najwyższej jakości. 51 gospodarstw spełnia warunki Unii Europejskiej i posiada atest sanitarno – weterynaryjny. Gmina Płoniawy – Bramura jest otwarta na wszelkie inicjatywy gospodarcze, a zwłaszcza w dziedzinie ekologicznego rolnictwa. Posiada duże zaplecze surowcowe oraz rezerwy siły roboczej. Uzbrojenie gminy w podstawowe sieci infrastruktury technicznej są niewątpliwym ułatwieniem dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i potencjalnych inwestorów.
          Gmina posiada niewielkie złoża żwirów, piasków, torfów, iłów do wytwarzania ceramiki budowlanej. Gmina posiada również atrakcyjne tereny pod budowę zakładów rolno-spożywczych, przemysłowych, usługowych, przetwórni owoców i warzyw itp.
           Władze gminy nie ustają w wysiłkach zwiększenia atrakcyjności terenu gminy poprzez ściągnięcie inwestorów z zewnątrz. Mają temu służyć inwestycje wodociągowe i drogowe.
           Na dzień dzisiejszy gmina została w 90% zwodociągowana. Należy podkreślić, że 50% tych inwestycji zostało przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat.
           Przez gminę przechodzi droga krajowa nr 599 prowadząca z Warszawy i centrum Polski do Szczytna i na Mazury. Dróg gminnych jest 54 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 12,5 km , a około16 km posiada nawierzchnię żwirową ulepszoną. W tym zakresie planowane są dalsze inwestycje. Sieć dróg pod względem długości jest tu wystarczająca. Wpływ na to  ma zwarty charakter osadnictwa.
           Gmina została objęta w 99% automatyczną siecią telefoniczną i nie ma większych problemów z uzyskaniem nowych numerów.
           Gmina posiada gminne wysypisko śmieci.