STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Szkolenia
 Galeria
 Gmina Płoniawy-BramuraGminne Centrum Informacji
w Płoniawach-Bramurze

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.